Vi har et lite oppdrett av toy og dverg pudler.
Håper også etterhvert, å få til et lite oppdrett på whippet.

Hundene som går i avel, følger selvfølgelig avelskravene til raseklubben.
Alle valper blir registrert i NKK.
Valper fra oss er forsikret ved levering.